Перейти до основного вмісту

Status message

Ця форма недоступна для нових заявок. Будь-ласка, подзвонить до горячої лінії МОМ 00800215015. 
Call our Hotline Numbers

Free and anonymous daily from 9:00am to 5:00pm

Ваш відгук важливий для нас

Механізм розгляду скарг і зворотного зв’язку МОМ — це процес отримання відгуків і відповідей на скарги від людей, постраждалих від криз, або осіб, потерпілих від діяльності і допомоги МОМ.

Ви можете повідомити про проблеми щодо втілення програм і діяльності МОМ, які включають, але не обмежені наступними:

 • якість та кількість запропонованої допомоги
 • реалізація та критерії відбору
 • продуктивність та поведінка надавачів допомоги
 • шахрайство і корупція
 • переслідування, сексуальна експлуатація та наруга
 • відгуки і пропозиції

Your Feedback Matters to Us

IOM's Complaints and Feedback Mechanism is a process for receiving feedback and responding to complaints from people affected by crisis or those impacted by IOM's presence and assistance.

You can report issues related to the implementation of IOM's programmes and activities, including but not limited to:

 • quality and quantity of the assistance offered
 • implementation process and selection criteria
 • performance of assistance provider and their behaviour
 • fraud and corruption
 • harassment, sexual exploitation and abuse
 • feedback or suggestions